Vrouwen in de overgang vaker last van suïcidale gedachtent

10 september 2020 – Bijna elke vrouw is weleens een dagje somber. Maar wat als dit erger wordt en overgaat in suïcide gedachten? Zelfdoding, een zwaar thema wat aandacht verdient. Psychosociaal therapeut Jeanette van Pouderoyen deelt haar ervaring, speciaal voor vrouwen die hiermee worstelen op Wereld Suïcide Preventie Dag.

Zelfdoding bij vrouwen komt het meest voor rond middelbare leeftijd, zo blijkt uit de cijfers van Het Trimbos-instituut. Hoe komt dit volgens jou?
‘Ik heb tijdens mijn studie onderzoek gedaan onder vrouwen naar overgang en depressieve Klachten. Hieruit bleek een samenhang tussen hormonale fluctuaties en de ontwikkeling van een depressie. Gelukkig ben je met een depressie nog niet meteen suïcidaal. Maar het kán er wel op volgen.

Vrouwen ervaren gedurende hun leven meerdere periodes waarin hun oestrogeen-niveau flink schommelt. Dit is in de pubertijd, rondom een menstruatie of zwangerschap en gedurende de overgang. Wanneer dit gebeurt, kunnen meisjes of vrouwen meer last hebben van hun emoties.

Natuurlijk mag je hormoonschommelingen nooit de schuld geven van suïcidale gedachtes. Vaak spelen een heleboel andere factoren een rol. Zoals genetische aanleg, levensveranderingen en sociale factoren. En een hele belangrijke: coping gedrag. Dat wil zeggen, kan iemand zelf goed omgaan met problemen? En zo nee, kan en wil zo iemand hulp zoeken en aanvaarden?’

Is een poging tot zelfdoding geen vorm van aandacht vragen?
‘Daar mag je nooit over oordelen. Ik geloof dat er altijd een aanleiding is om zoiets te doen, of het nu een neiging is of een serieuze poging. Daarom wil ik altijd dat nader onderzoek uitwijst of de doodswens daadwerkelijk aanwezig is.’

Is er een verband tussen hormonale klachten en suïcidale gedachten?
‘Nee, zo direct kan ik dat niet stellen, het ligt gecompliceerder. Maar mijn onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer het oestrogeengehalte daalt, een vrouw vatbaarder is voor stemmingsstoornissen. Een voorbeeld: de kans dat een vrouw depressief wordt, is na de zwangerschap drie keer zo groot! Het is belangrijk dat vrouwen weten dat ze door periodes heengaan waarin ze extra kwetsbaar zijn voor een depressie, burn-out of stemmingswisselingen. In mijn praktijk besteed ik hier veel aandacht aan. Met gesprekken maar ook met adviezen over levensstijl, voeding en eventueel supplementen.

Zijn suïcidale gedachten bij vrouwen op te lossen met therapie?
‘ Therapie kan zeker helpen om hen te laten vertellen over wat er aan de hand is. Al is er vaak meer hulp nodig, vaak wil iemand allereerst gehoord en erkend worden. Dat als je wilt praten, er iemand voor je is. Suïcidale gedachten ben ik in mijn praktijk gelukkig nog nooit tegengekomen. Maar ik vraag hier wel naar. Mocht ik merken dat hier sprake van is, dan verwijs ik door naar de huisarts.’

Vrouwen met suïcidale gedachten, wat adviseer jij hen?
‘Stop je gedachten niet weg maar vertel ze aan een professional. Luister naar je vrienden en familie als ze je aanraden om hulp te gaan zoeken. Het is een onderwerp wat voor je naasten erg moeilijk is. Een hulpverlener daarentegen zal niet schrikken of je veroordelen maar juist erkenning geven voor je gedachten en gevoelens. En dat is het eerste wat je nodig hebt. Vrouwen die zich somber, angstig of paniekerig voelen help ik graag. Maar merk ik dat er meer aan de hand is en er een daadwerkelijke doodswens is, dan zal ik te allen tijden doorverwijzen. Als therapeut moet je goed weten waar de grens ligt en deze categorie cliënten hebben baat bij behandeling die ik hen niet kan bieden in mijn praktijk. Maar ik kan wel naar ze luisteren en helpen om de juiste vervolgstappen te nemen.'

Een interview met Jeanette van Pouderoyen naar aanleiding van de Wereld Suïcide Preventie Dag. Een moeilijk maar helaas actueel thema wat daarom alle aandacht verdient!

Internationale Dag ter Voorkoming van Zelfdoding

De Internationale Dag ter voorkoming van Zelfdoding wordt jaarlijks gehouden op 10 september. Wereldwijd is aandacht voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Een anonieme laagdrempelige stap is de gratis hulplijn 113 bellen of online chatten op www.113.nl.

Ben je uit balans? Zit je niet lekker in je vel en loop je vast op allerlei gebieden in het leven? Dan wil ik graag iets voor je betekenen. Vaak kan een luisterend oor, erkenning en hérkenning al verlichting geven. Een enkel gesprek kan jou weer ruimte geven zodat je weer grip krijgt op je dagelijkse leven.