(Geboorte) traumatherapie

Loop jij door met problemen vanwege situaties rondom de bevalling? Of heb jij een bevalling meegemaakt die je graag anders had gewild of als traumatisch hebt ervaren? Dan verlang je vast naar herstel van deze ervaring.

Steeds meer moeders krijgen te maken met negatieve ervaringen rondom de geboorte van hun kind. Dit kan als een trauma worden ervaren en heeft effecten op je gezondheid en het dagelijks functioneren van jou als moeder en op je kind. Een trauma is een ongewenste situatie die als negatief wordt ervaren.

Reeks klachten
Dit alles kan zich uiten in allerlei typen klachten zoals onzekerheid, onrust, stress, angst of zelfs paniekaanvallen. In ernstigere gevallen groeien de problemen zelfs uit tot spanningen in relaties en het gezin, isolement, concentratieverlies, herbelevingen, dwanggedachtes of -gedrag en depressiviteit.

Tot slotte kan zelfs blijken dat er sprake is van PTSS (post traumatische stress stoornis).  

Onbegrip
Vaak worden deze klachten niet begrepen of herkend. Deze problemen kunnen zich al jaren voordoen en kunnen spelen nog jaren na de bevalling, tijdens een nieuwe zwangerschap of na een miskraam. Het kan dus zijn dat je als moeder al jaren niet lekker in je vel zit en kampt met psychische, lichamelijke en sociale problemen.

Het is van belang om deze traumatische ervaring zo snel mogelijk te herstellen: dit kan door middel van een herstelgesprek.

Herstelgesprek
Het doel van een herstelgesprek is om een ander en positief gevoel te krijgen rondom de negatieve gebeurtenis bij een bevalling. Het herstel gesprek brengt op een snelle en gunstige manier veranderingen in het brein teweeg. Het gevolg is dat blokkades in de hersenen worden opgeheven. Het zorgt voor een psychisch en lichamelijk herstel. Dit resulteert in minder klachten en dat je als moeder weer beter kan functioneren. Dit heeft uiteindelijk een positieve invloed op jou, jouw kind en het hele gezin. Meestal zullen de klachten al na een enkel herstelgesprek verminderen of verdwijnen. Een herstelgesprek werkt snel en effectief. Je hebt vaak maar een of twee gesprekken nodig om verbetering te zien.

Meer info? Bezoek de website van De Geboortespecialist.